Team Graaf Jantje

Marije Baak – Eigenaar kinderopvang Graaf Jantje sinds 1 juni 2009 

Pedagogisch Medewerkers Gorssel

Marleen Muileman
Brigitta Onstenk
Jolien Mensink
Anika Eggink
Ceret Booijink
Lotte de Vrught
Mirjam Arends

Pedagogisch Medewerkers Laren

Helma ter Horst
Esther Jacobs
Marjolein Mensink

Pedagogisch Medewerkers Harfsen

Fenneke Straalman
Willy Broyl
Sandra van Ommen
Laura Rekers
Lynn Haijtink

Pedagogisch Medewerker BSO scouting

Tijmen Keurntjes

Planning & Plaatsing

Renate Hakvoort

Per locatie werken wij met vaste PM-ers. Bij ziekte, vakantie e/o verlof kan het voorkomen dat PM-ers op een andere locatie ingezet worden. Wij werken namelijk niet met invalkrachten. Onze medewerkers vangen elkaars vakantie, ziekte of verlof op. Het kan wel zijn dat u en uw kinderen stagiaires op de locaties tegenkomen. Kinderopvang Graaf Jantje is namelijk een erkend leerbedrijf. Stagiaires staan altijd onder verantwoording van onze pedagogisch medewerkers.