Tarieven

Kinderdagopvang
(KDV)

52-weken contract € 7,29 per uur
48-weken contract € 7,49 per uur
40-weken contract € 7,79 per uur
Flexibel contract € 8,50 per uur

Peuterwerk
(PW)

40-weken contract € 7,79 per uur

Buitenschoolse opvang (BSO)

52-weken contract € 6,89 per uur
48-weken contract € 6,95 per uur
40-weken contract € 7,05 per uur
Flexibel contract € 8,00 per uur

Voorschoolse opvang (VSO)

40-weken contract € 7,05 per uur
Flexibel contract € 8,00 per uur

Bij een 52-weken contract is je kindje welkom op alle contractdagen gedurende het hele jaar met uitzondering van officiële feest- en gedenkdagen.
Bij een 48-weken contract vallen 3 weken zomervakantie en de week tussen Kerst en Oud & Nieuw buiten de opvangdagen. Je geeft tijdig (uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de vakantie) op je locatie door welke 3 weken in de zomervakantie van regio Midden je geen opvang afneemt.
Bij een 40-weken contract heb je geen opvang in de 12 vastgestelde schoolvakantie-weken van de regio Midden.

De uurtarieven zijn bruto bedragen. Door de kinderopvangtoeslag (inkomensafhankelijk) van de belastingdienst betaal je netto vaak een stuk minder per uur. Maak hiervoor een proefberekening via De Belastingdienst.

Onze locaties zijn open van 7.30-18.00 uur.
Indien vooraf aangevraagd is eerder brengen/later halen met aangepaste tarieven mogelijk. Vraag er naar via info@graafjantje.com.

Op de dagopvang en de peuterochtend zorgen wij voor de luiers.
Het uurtarief is inclusief eten & drinken, fruit & tussendoortjes.

Kinderopvang Graaf Jantje biedt geregistreerde opvang waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Onze registratienummers staan vermeld op deze site.

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit en de financiering van kinderopvang. Als u werk en zorg voor uw kinderen combineert, kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van kinderopvang. Voor de kosten van kinderopvang kunt u een toeslag krijgen van de belastingdienst. Hiervoor moeten beide ouders zowel werken als voor kinderen zorgen. Soms kunnen ook andere ouders de kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de kosten van de kinderopvang en uw inkomen. Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de Belastingdienst.